IFFI har sedan 1968 haft verksamhet i syfte att bryta invandrarkvinnans isolering och underlätta hennes integration i det svenska samhället. Tanken är att kvinnor från olika länder skall mötas och få mer kunskaper om det nya landet genom studiecirklar, föreläsningar, studiebesök, stadsvandringar, utflykter och ”öppet hus” arrangemang. Målet är att stärka invandrarkvinnornas handlingsutrymme och självförtroende i såväl privata som offentliga sammanhang.

Ett högt värderat kvinnoförening

Vi har över femtio års erfarenhet av att tillhandahålla aktiviteter för att bryta kvinnors isolering och underlättar deras integration i det svenska samhället.

Ett flertal fasta kurser även online

Utöver fasta kurser tillhandahåller vi även kulturella aktiviteter såsom konst, poesi och musik.

Erfarna cirkelledare

Våra cirkelledare och volontärer har cirkelledarutbildning från Studieförbundet Vuxenskola.

Välkomna till Årsmöte! 22 april 2023 kl. 14.00, Norrtullsgatan 45, 113 45 Stockholm

01

Kallelse till årsmöte 2023

Internationella föreningen för invandrarkvinnor med EU inriktning org.nr 802400-8297, kallar till årsmötet den 22 april 2023 kl. 14.00, Norrtullsgatan 45, 113 45 Stockholm.

Medlem som betalat medlemsavgiften 300 kr för 2023 är röstberättigad vid mötet.
Anmälan till info@iffi-stockholm.se senast den den 8 april 2023.
Hälsningar IFFIs styrelse


Agenda:

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Val av protokollförare för stämman.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd genom upprop av närvarande deltagare.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse samt årsredovisning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fastställande av årsavgift för nästa kalenderår.
14. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende.
18. Stämmans avslutande.
02

Schema Vt-2023

IFFI:s aktiviteter vårtermin 2023 har startat.
Lokal: Norrtullsgatan 45 - nära T Odenplan
Schemat skickas via mejl och uppdateras regelbundet.
Vänligen mejla din intresseanmälan till: info@iffi-stockholm.se
Välkomna till spännande aktiviteter under 2023!
03

Svenska nivå 1

Start 17 jan 2023
Tisdag 10.00-11.30
Plats: Norrtullsgatan 45, rum 1
Lärare: Berit Johansson
Anmälan till: info@iffi-stockholm.se
04

Svenska nivå 2 och 3 - Fortsättning

Start: 19 jan 2023
Torsdagar 09.30-11.00
Plats: Norrtullsgatan 45, rum 1
Lärare: Berit Johansson
Anmälan till: info@iffi-stockholm.se
05

Spanska avancerad

Start 19 jan 2023
Torsdagar 13:30-15:00
Plats: Norrtullsgatan 45, rum 1.
Lärare: Kristina Fernandez
Anmälan till: info@iffi-stockholm.se
06

Stödgrupp

Onsdagar 17.00-18.30 Startdatum meddelas inom kort
Plats: Norrtullsgatan 45, rum Matsalen
Anmälan till: info@iffi-stockholm.se

Ansvarig:
Ana Oviedo, Leg psyk/psykolog
Lena Solén, Kuratorn/Leg. sjuksköterska
07

Piano för barn och ungdomar IFFI

Startar inom kort
08

Målarkurs

Start 21 januari 2023
Lördagar kl. 12.30-14:00
IFFIs ateljé, Norrtullsgatan 45, Odenplan
Kursledare: Mary Almgren
Avslutning med vernissage
Anmälan till: info@iffi-stockholm.se
09

Medicinsk Yoga

Välkommen på Medicinsk Yoga!
På dessa pass kommer ni som deltagare att få utöva terapeutisk anpassade, behagliga och enkla övningar där både kropp och sinne integreras.
Du kan förvänta dig mjuka, lugna och långsamma övningar som avslutas med avslappning och meditation. Passen kan utövas på en yogamatta eller sittandes på en stol.
Ha gärna bekväma kläder som du kan röra dig i och en yogamatta.

Lördagar, start 11 februari 2023
kl. 11:00 – 12:00 - Matsal
Lärare: Judith Mahari
Anmälan sker via mail till yogaforsjalen@gmail.com
Medlemskap i IFFI är ett krav för deltagande.
10

Engelska ”Meeting and Speaking”

Start 11 januari 2023
Onsdagar, kl. 13.30-15.00
Kursansvarig: Melissa Parczewski
Anmälan till: info@iffi-stockholm.se

Goal: To assist with the successful integration to Swedish society by providing a space for refugee and
immigrant woman from different backgrounds to discuss common obstacles to integration and discover
solutions through mutual help and support.
Objectives:
• Practice Sweden’s most common second language, English
• To develop friendships and therefore intervening in isolation that many refugee and immigrants may
feel
• In a series of discussion groups (to be identified by the group during the first session) identify obstacles
and/or common difficulties to successful integration and exchange and identify possible solutions
• Provide a safe space for woman to share their experiences and provide mutual support
• Engage in activities and outing in society that will lend to integration and cultural experiences
When Every Wednesday from 13h30 & 15h0
Examples of possible discussion groups
• Language barriers and how we navigate them
• Learning Swedish, trials and tribulations
• Encountering racism
• Cultural differences and how we manage them
• 1x/mo group activity
• Being a mom and a refugee/immigrant
• Values and belief systems and how to integrate them into our new life. Which ones do we want and
those we are struggling with
• Homesickness and what we do to combat it
• Fears and uncertainties
• Grounding techniques and resources available for trauma
• Coping with stress
• How to beat loneliness
Welcome!
11

Språkcafé

Måndagar och fredagar (startdatum meddelas senare)
Anmälan till: info@iffi-stockholm.se
Rum: Matsal
12

Bokcirkel

Tre gånger per termin: to. 16/2, 23/3 & 27/4- 2023
Matsalen. Vi läser "Klubben - en undersökning", av Matilda Gustavsson.
Anmälan till: info@iffi-stockholm.se
Cirkelledare: Carolina Franco de Johansson
13

Familjekör

Lördagar 14.30 -16.00
Startdatum meddelas senare
Anmälan till: info@iffi-stockholm.se
14

Biodanza

Startdatum: meddelas inom kort
Anmälan till: info@iffi-stockholm.se
Ledare: Rosario Hernández
15

Dansmix

Lördagar, vissa datum, enligt överenskommelse med cirkelledarna Patricia, Cristina och Selina, kl. 14.00-14.30
Klassrum 1

WORKSHOP: Om skrivande och ensamhet