IFFI har sedan 1968 haft verksamhet i syfte att bryta invandrarkvinnans isolering och underlätta hennes integration i det svenska samhället. Tanken är att kvinnor från olika länder skall mötas och få mer kunskaper om det nya landet genom studiecirklar, föreläsningar, studiebesök, stadsvandringar, utflykter och ”öppet hus” arrangemang. Målet är att stärka invandrarkvinnornas handlingsutrymme och självförtroende i såväl privata som offentliga sammanhang.

Ett högt värderat kvinnoförening

Vi har över femtio års erfarenhet av att tillhandahålla aktiviteter för att bryta kvinnors isolering och underlättar deras integration i det svenska samhället.

Ett flertal fasta kurser även online

Utöver fasta kurser tillhandahåller vi även kulturella aktiviteter såsom konst, poesi och musik.

Erfarna cirkelledare

De flesta av våra cirkelledare och volontärer har cirkelledarutbildning från Studieförbundet Vuxenskola.

Aktiviteter

01

Piano barn och ungdomar / Iffi

Lärare Natalia Markova
Måndag 16.30-18.00 Rum 3
Söndag 12.00-15-00 Rum 3
02

svenska nivå 1/Iffi

Tisdag 10.30-12.00 Rum MS*
Lärare Farah Sadalla
Onsdag 15.30-17.00 Rum 1
Lärare Cristina Baeza
03

svenska 2 och 3 / Iffi

Tisdag 13.00-14.30 Rum 1
Torsdag 13.00-14.30 Rum 1
Lärare Cristina Fernandez
04

Stödgrupp / Riffi

Tisdag 16.00-19.00 Rum MS
RIFFI- Ana Oviedo
Leg psyk/psykolog.
-Lena Solén
Kuratorn/Leg.
Sjuksköterska
05

Simning / Iffi

Simning i Tensta Badhuset
Onsdag 12.00-15.30
Lärare Farah Sadalla
06

Yoga / Iffi

Onsdag 14.00-15.00 Rum MS
Lärare Lucy Nordstrand
07

Målning i akryl / Riffi

Onsdag 15.30-17.00 Rum 3
17.30-19.00 Rum 3
Lärare Giulia Gamarro
08

Spanska avancerad / Iffi

Torsdag 11.00-12.30 Rum 1
Lärare Cristina Fernandez
09

Zumba / Riffi

Torsdag 15.00-16.00 Rum MS
Lärare Luz Marina
10

Biodans / Rffi

Torsdag 17.00-18.30 Rum MS
Lärare Rosario H
11

Seminariet 10 Nov/ 12 Dec / Riffi

Söndag 11.00- 12.50 Rum MS
Seminariet om: Existentiella Hälsa
RIFFI i samarbetet
med Empati förening

12

Seminariet och konferens 14 Nov / Riffi

14 november
Rum MS Program
11.00- 12.50 Cirkel om Existentiella hälsa.
i samarbete med föreningen
Empati.
13.00¨14.15 Allmän Information om
Covid 19 och post Covid.
Rebecka With.
Leg sjuksköterska/
barnmorska.
14.15-14.30 paus med kafé och tilltugg
14.30-kl16.00 RIFFI Barn och inlärning
av Annelie Eriksson.

WORKSHOP: Om skrivande och ensamhet